สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน กันยายน
 • วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
 • วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี
 • วันที่ 8 กันยายน : วันการศึกษานอกโรงเรียน, วันรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือระหว่างประเทศ
 • วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี, วันราชมงคล
 • วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนสากล
 • วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ, วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
 • วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล
 • นายอุทร พินิจมนตรี นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นางพูนสุข ศรีวิชา นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นางทศชพรรณ แก่นมณี นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นางณัฎฐิกา วอแพง นายสุขสันต์ นาหัวนิน นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายพินิจ พรหมมาวัย นายสมเดช เจริญชนม์ นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ นายกฤต สุวรรณพรหม นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  ->>เข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.เลย ๑)<<-
  ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน
  สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  ×