สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน ตุลาคม
 • แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย
 • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 : วันออกพรรษา
 • วันที่ 5 ตุลาคม : วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • วันที่ 9 ตุลาคม : วันไปรษณีย์โลก
 • วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ
 • วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย
 • วันที่ 16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
 • วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
 • วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันพยาบาลแห่งชาติ,
  วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช
 • วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ
 • วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ, วันฮาโลวีน (Halloween)
 • นายอุทร พินิจมนตรี นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นางพูนสุข ศรีวิชา นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นางทศชพรรณ แก่นมณี นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นางณัฎฐิกา วอแพง นายสุขสันต์ นาหัวนิน นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายพินิจ พรหมมาวัย นายสมเดช เจริญชนม์ นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ นายกฤต สุวรรณพรหม นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  ->>เข้าเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (สพป.เลย ๑)<<-
  ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิตพิชิตงาน
  สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  ×