สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ Loei Primary Educational Service Area Office 1 ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1
แนะนำ New website สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
Google site start 13-3-2559. Counter is 3,644