สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน มีนาคม

 • วันคณิตศาสตร์โลก ตรงกับวันพุธแรกของเดือน
 • วันที่ 5 มีนาคม : วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
 • วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
 • วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย
 • วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • วันที่ 22 มีนาคม : วันน้ำของโลก
 • วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม ว่าง นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  1. ประกาศผลการคัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ และมาตราการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  3. ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพป.เลย เขต ๑
  4. แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey)
  5. ประกาศรับย้าย/รับโอน/ปฏิบัติราชการสอนที่โรงเรียนไกลกังวล

  ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ×