1. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
 2. รับชมวีดีโอย้อนหลัง การประชุมทางไกล รมว กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย โดยท่านพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 3. ประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนให้ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
 4. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประจำปี พ.ศ.2558
 5. ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๓ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๔
เปิดระบบ TEPE Online ศูนย์ประจำจังหวัดเลย
ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
×

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน ตุลาคม
 • แรม 15 ค่ำ เดือน 10 : วันสารทไทย
 • ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 : วันออกพรรษา
 • วันที่ 5 ตุลาคม : วันนวัตกรรมแห่งชาติ
 • วันที่ 9 ตุลาคม : วันไปรษณีย์โลก
 • วันที่ 13 ตุลาคม : วันตำรวจ
 • วันที่ 14 ตุลาคม : วันประชาธิปไตย
 • วันที่ 16 ตุลาคม : วันอาหารโลก
 • วันที่ 19 ตุลาคม : วันเทคโนโลยีของไทย
 • วันที่ 21 ตุลาคม : วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันพยาบาลแห่งชาติ,
  วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
 • วันที่ 23 ตุลาคม : วันปิยะมหาราช
 • วันที่ 24 ตุลาคม : วันสหประชาชาติ
 • วันที่ 31 ตุลาคม : วันออมแห่งชาติ, วันฮาโลวีน (Halloween)
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม นางประณยา บุญลือ นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ