1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนให้ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
 2. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ประจำปี พ.ศ.2558
 3. มาตราการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ประจำปี พ.ศ.2558
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ปี พ.ศ.๒๕๕๘
 5. ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๓ และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งเลขที่ ๔๗๒๔
เปิดระบบ TEPE Online ศูนย์ประจำจังหวัดเลย
ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
×

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน สิงหาคม
 • วันที่ 4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ
 • วันที่ 7 สิงหาคม : วันรพี (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย)
 • วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ
 • วันที่ 12 สิงหาคม : วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • วันที่ 16 สิงหาคม : วันสันติภาพไทย
 • วันที่ 18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม นางประณยา บุญลือ นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ