ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
มุ่งสู่มาตรฐาน บริการเกินคาด
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ได้ประโยชน์
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ชมเชย ..สพป.เลย เขต ๑
×
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ - Loei Primary Educational Service Area Office 1 - ສຳນັກງານເຂດພື້ນທີ່ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາເລີຍ ເຂດ 1

Google site start 13-3-2559. Counter is 41,294  Flag Counter