สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน กุมภาพันธ์
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์ (Valentime Day)
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : วันทนายความ
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ
 • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (เดือน 4 ในปีที่มีอธิกมาส) : วันมาฆบูชา
 • ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายสุขสันต์ นาหัวนิน นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ นายกฤต สุวรรณพรหม ว่าง นายอุทร พินิจมนตรี นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์ นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นายสมเดช เจริญชนม์ นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นางพูนสุข ศรีวิชา นายมณฑล พร้อมสันเทียะ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  1. ประกาศรับย้าย/รับโอน/บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)
  2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ×