สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ยินดีต้อนรับ

วันสำคัญประจำเดือน ธันวาคม
 • วันที่ 1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก
 • วันที่ 3 ธันวาคม : วันคนพิการสากล
 • วันที่ 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • วันที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ/วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • วันที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ, วันสิทธิมนุษยชน
 • วันที่ 11 ธันวาคม : วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • วันที่ 16 ธันวาคม : วันกีฬาแห่งชาติ
 • วันที่ 25 ธันวาคม : วันคริสต์มาส (Merry Christmas)
 • วันที่ 26 ธันวาคม : วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 • วันที่ 28 ธันวาคม : วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • วันที่ 30 ธันวาคม : วันสิ้นปี
 • นายอุทร พินิจมนตรี นายมณฑล พร้อมสันเทียะ นางพูนสุข ศรีวิชา นายอนุพงษ์ ปริบาล นายยืนยง ปาลี นายไพโรจน์ รัชฎาศรี นายสุรศักดิ์ ฮดมาลี นางทศชพรรณ แก่นมณี นายวิเศษ วงศ์วรัญญู นายวิรัตน์ พุทธทองศรี นางณัฎฐิกา วอแพง นายสุขสันต์ นาหัวนิน นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษี นายพินิจ พรหมมาวัย นายสมเดช เจริญชนม์ นายสวัสดิ์ โสประดิษฐ์ นายกฤต สุวรรณพรหม นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์ ดร.สุเทพ บุญเติม นายสมพงษ์ พรมใจ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
  ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ โทร.๐-๔๒๘๑-๑๑๒๔ โทรสาร.๐-๔๒๘๑-๑๖๙๗
  © 2010@ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (iTEC) , Webmaster : mr.Frog
  E-Mail & Skype : mt.promsanthie@gmail.com , Blog : http://gotoknow.org/blog/e-opm/ , Site : http://www.banict.net , :: check website status ::
  เว็บไซต์นี้สนับสนุนหน้าจอขนาด 1280 x 720 ขึ้นไป และติดตั้งฟอน์ท 13 ไทยราชการ

  ->>เข้าเว็บไซต์งานกีฬา สพป.เลย 1 เกมส์ ครั้งที่ 3
  ×