Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19239 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10604 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 3589 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2220 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2124 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2111 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1956 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1799 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1711 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1708 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

ที่คะแนนสูงสุด - Top 25% (ของ 27 ดาวน์โหลดที่จัดอันดับทั้งหมด)

หมายเหตุ: 5 (จำนวนโหวตอย่างต่ำ)
แสดงจากจำนวน : 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10%


  แบบเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง M&B-obec 
รายละเอียด: ใช้เก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม M-OBEC
ใช้เก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ด้วยโปรแกรม B-OBEC
โดยแบบฟอร์มนี้ใช้กับทุกสถานศึกษาในสังกัด 312 โรงเรียน
รุ่น: ขนาด: 7 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2005 ดาวน์โหลด: 1637 คะแนน: 9.0 (6 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: กลุ่มนโยบายและแผน

  โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: สามารถสั่งจัดตารางสอนได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และ สามารถจัดเองได้ด้วยมือ โดยมีระบบช่วยเหลือมากมาย จัดง่าย ๆ ด้วยคน ๆ เดียว ใช้เวลาจัดไม่เกิน 1 ชั่วโมง แก้ไขตารางสอนง่าย ๆ พิมพ์สะดวก สบาย
การจัดการข้อมูลพื้นฐาน เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านต้องดำเนินการกรอกข้อมูลตามลำดับ เมนู คือ
1. กรอกข้อมูลกลุ่มสาระ
2. ตามด้วย ข้อมูลอาจารย์
3. ข้อมูลแผนการเรียน
4. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ
5. ข้อมูลชั้นเรียน
6. ข้อมูลวิชาเรียน
7. ข้อมูลโรงเรียน

นายบุญมี มุคสิงห์
จากเว็บไซต์ http://www.phetlakorn.com/firstpage.php?sch=plk
รุ่น: 3.0 ขนาด: 1 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-พ.ค.-2007 ดาวน์โหลด: 19239 คะแนน: 8.0 (146 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด | ความเห็น (1)
กลุ่ม: รวม - โปรแกรม

  โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management  ดาวน์โหลดยอดนิยม
รายละเอียด: ปรับปรุงล่าสุด เปิดทดลองใช้งานแล้วที่ eoffice.thaitumhost.com
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) หรือสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (eOffice) เป็นสำนักงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีระบบเครือข่ายในการจัดการเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การตรวจสอบข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอนุญาตให้บุคลากรในองค์กร สามารถทำงานจาก ระยะไกล หรือ ในตำแหน่งใดๆในสำนักงานได้โดยมีระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ทำงานของพนักงาน ผู้นั้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อกลับได้ลอดเวลา
กิจกรรมที่ดำเนินการ อยู่ในสำนักงานแบ่งกลุ่มกิจกรรม ดังนี้
 1. การจัดทำเอกสาร
 2. การนัดหมาย
 3. การนำเสนอข้อมูล
 4. การบันทึกข้อมูล
 5. การรับส่งเอกสาร
 6. การลงทะเบียนเอกสาร
 7. การดำเนินการตามเอกสาร
 8. การติดตามเอกสาร และการดำเนินการ
 9. การเรียกใช้ข้อมูล
 10. การติดต่อบุคลากร ทั้งภายนอก และภายในองค์กร
 11. การตรวจสอบกระบวนการ
 12. กิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน
ในระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลข เขต 1 ได้แบ่งระบบออก ดังนี้
 1. ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน -> เสร็จแล้ว
 2. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ -> เสร็จแล้ว
 3. ระบบจองห้องประชุม -> เสร็จแล้ว
 4. ระบบจองรถส่วนกลาง -> เสร็จแล้ว
 5. ระบบยื่นใบลากิจ ป่วย -> เสร็จแล้ว
 6. ระบบบริหารองค์กร -> เสร็จแล้ว
 7. ระบบฝากข้อความ -> เสร็จแล้ว
 8. ระบบนัดหมาย -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 9. ระบบมอบหมายและติดตามงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
 10. ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน -> อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1
รุ่น: Version2.1 ขนาด: 2.99 MB
เพิ่มเมื่อ: 13-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 10604 คะแนน: 8.0 (81 จำนวนผู้ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด
กลุ่ม: รวม - โปรแกรม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที