Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19186 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10445 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2847 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2175 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2105 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2088 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1932 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1779 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1692 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1682 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมดหน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด

กลุ่ม : หน้าแรก / กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


เรียงด้วย: ชื่อ (A\D) วัน (A\D) คะแนน (A\D) ความนิยม (A\D)
เรียงตาม: ชื่อ (A ถึง Z)


  ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS (ฉบับที่ 2) 
รายละเอียด: ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP (ฉบับที่ 2 จำนวน 48 ราย)
รุ่น: ขนาด: 50.50 Kb
เพิ่มเมื่อ: 08-มี.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 1431
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS 
รายละเอียด:

ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ e-GP

รุ่น: 1 ขนาด: 52.48 Kb
เพิ่มเมื่อ: 11-ก.พ.-2013 ดาวน์โหลด: 1212 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อในระบบ e-GP เพื่อขอเบิกเงิน 
รายละเอียด: ตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อในระบบ e-GP เพื่อขอเบิกเงิน (ตามหนังสือ สพป.ลย.1 ที่ ศธ 04136/618 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556)
รุ่น: ขนาด: 3.91 MB
เพิ่มเมื่อ: 12-มี.ค.-2013 ดาวน์โหลด: 939 คะแนน: 8.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เอกกสารสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน sp2 
รายละเอียด: เอกสารการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 
โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา 
กิจกรรมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555:SP2
 1. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
 2. แจ้งการเรียกคืนค่าปรับ
 3. แจ้งสงวนสิทธิในการเรียนค่าปรับ
 4. บทนิยาม
 5. บัญชีเปรียบเทียบราคา
 6. บัญชีรายชื่อกรรมการ
 7. บัญชีเอกสาร 1-2
 8. บันทึกขออนุมัติซื้อ
 9. บันทึกคณะกรรมการ
 10. แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 11. แบบหนังสือค้ำประกัน
 12. ใบตรวจรับพัสดุ
 13. ใบรับซองสอบราคาซื้อ
 14. ใบเสนอราคา
 15. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านฯ
 16. ประกาศสอบราคา
 17. รายงานขอซื้อ
 18. สัญญาคอมพิวเตอร์
 19. หนังสือแจ้งประกาศ
 20. หนังสือแจ้งให้มาทำสัญญา
 21. หนังสือมอบอำนาจ
 22. หลักเกณฑ์การรับซองและเปิดซอง
 23. เอกสารสอบราคาซื้อคอม
รุ่น: 1 ขนาด: 883.87 Kb
เพิ่มเมื่อ: 16-ธ.ค.-2009 ดาวน์โหลด: 1290 คะแนน: 10.0 (1 ลงคะแนน)
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด

  เอกสารการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 
รายละเอียด:

มีอยู่ 2 รายการนะครับ

 1. ทะเบียนรับซองสอบราคา
 2. บัญชีผู้มาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ

 

รุ่น: 11.04.2554 ขนาด: 24.00 Kb
เพิ่มเมื่อ: 11-เม.ย.-2011 ดาวน์โหลด: 855
โฮมเพจ | ให้คะแนนดาวน์โหลด | รายละเอียด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.19 วินาที