Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19022 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10234 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2727 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2131 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2087 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2071 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1915 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1760 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1675 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

You Should Know Slightly About Plumbing related
โดย: osikyfa
ติดประกาศ: 09-04-2018 @ 11:52 am

Plumbing related troubles? You're one of many. Even with how easy it is to fix most domestic plumbing difficulties, many people have no idea the way to repair their own personal straightforward pipes issues. If you're one of these people and wish to avoid paying for the support, read on to learn how to be a domestic plumbing skilled!

In case a tubing possibly freezes, you have to be sure to shut off water. This can keep your tube from bursting and triggering you main problems to your property. Be sure to shut the liquid off on the principal device, and after that open up the faucet that may be nearest the iced pipe so it can drain though it may be thawing out.

If you locate you will be owning an problem with the garbage convenience, usually do not put your uncovered hands within the removal. A garbage disposal may be hazardous, even after it is not on. Take advantage of the online to identify a diagram or users guide for your personal device.

You need to drain each of the h2o out of the aquarium of your hot water heater one or more times each and every 3 to 6 months. Draining all of the normal water out from the tank enables you to stop sediment build-up at the end of the tank. This sediment may cause the container to bang or warmth much less effectively.

Tend not to excess your garbage removal. If you need to dispose of large products, lower them up into small sections. Also, usually do not place too much in at the same time, placed one or two components of and hold out a couple of seconds to discard the remainder. Overloading your removal might cause the motor to overheat.

When it might appear such as a relatively safe course of action, in no way work potato peels through your trash convenience. The compound comprise of this somewhat harmless food allows the potato to become a dense, viscous chemical that could ruin the removal itself, together with the possible ways to render it completely pointless.

Do-it-yourself pipes work will demand that you discover how to solder copper to the lines for that water provide. It is possible to practice this ability so that you can have the ability to work your outlines with out having to worry regarding it dripping. Look online for video lessons which can help you get yourself a handle on the way to soldering.

Constantly nice and clean the lint out of your dryer. In this way simple process, you are able to circumvent quite a lot of issues. such as prevention of fires. Make sure to examine the lint display screen for almost any tears or pockets. That could result in lint traveling straight down your pipes, and that may result in clogs as well as other problems that have to be addressed.

If you have problems having a slow-moving deplete, there are actually much easier steps you can take other than removing the piping to clean it. There are particular tools produced just for this purpose which you put in the empty to release the clog so it washes aside or pick up it and take off it entirely.

Try and limit the quantity of locks that goes down your drains. Head of hair could become tangled up from the tube and find yourself blocking the them, avoiding drinking water from moving effortlessly. Invest in a inexpensive screened drain include to set around your strain to prevent any locks from going down and clean it off of on a regular basis.

All those valves that seldom get utilized have got a method of fusing jointly. Keep these with penetrating essential oil, and turn them every so often so they don't stay.

Have a certain plumbing technician in mind well before you own an emergency. Most people don't take into consideration plumbing technicians right up until they end up using a major issue that should be repaired without delay. Instead, pick a plumbing service your identiity comfortable with and whoever expertise you have confidence in--way before you decide to absolutely need his services.

Should you be looking into becoming a plumbing service, there are a few issues that you should know initial. What is important is the fact plumbing technicians who work with firms tend not to produce a great earnings. You should try to try to benefit oneself, in order to boost your income.

Insulate your plumbing appropriately. In case the temp drops below 50 several degrees, your piping could lock. This will make pipes very fragile and increases the risk of spills and injuries. The plumbing inside of your residence should never freeze but check out an agenda of your own domestic plumbing process to see if you have any pipes outside the house of your home.

Tend not to fill oil and gas downward your drain pipes. Food preparation fat will increase inside your water lines and may lead to again-ups. Continue to keep oil and oils inside a pot with your refrigerator and throw it in the rubbish after it is complete. Prevent clogging your plumbing with any products made up of oil or oil.

To prevent the most prevalent cooking area basin clogs, avoid adding any sort of reliable foods downward your strain. A lot of food products, for example ovum and plant and fresh fruit squander in fact harden with contact with frosty drinking water as well as over time can type clogs which can be next to impossible to eliminate without specialist help.

To prepare for that winter weather, properly strain all outside the house faucet bibs and turn off this type of water source to individuals taps. A sheet of foam taped towards the outdoors bib can offer superb heat retaining material to avoid any outstanding drinking water from freezing or waste money for any niche protect which comes filled with velcro closures.

Plumbing related problems aren't so difficult to manage when you have understanding of how to fix basic pipes problems. Next time you're considering getting in touch with a pricey local plumber, pullup this informative article alternatively and try to fix the problem on your own together with the suggestions you've read through right here today.

najlepsza karta kredytowa


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-04-2018 @ 11:52 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.20 วินาที