Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 19234 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10584 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 3442 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2219 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2120 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2107 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1955 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1797 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1709 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1706 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Keep The Bit Of Imagination With Home Owners Insurance coverage
โดย: ibelegici
ติดประกาศ: 09-05-2018 @ 06:42 am

Most companies would like one to get home owner's insurance coverage via them. You have to work out which one is perfect for your family members. You need to shield your house, but any older coverage won't do. Use this assistance to assist you select the best residence owner's insurance.

Regardless of whether renter's insurance isn't mandated your location living, it is strongly suggested. You simply never really know what is going to take place. Renter's insurance policy addresses all of your possessions in the matter of some catastrophe just like a fireplace or a deluge.

konto osobiste

When it comes to insurance coverage for your house, make sure to have plenty of flame security alarms set up. This will likely not just aid with your own security, but additionally will qualify you for feasible discounts from your insurance company. Especially in old residences, it is recommended to have at least one sensor for each level. Be sure to be positive in revealing your supplier regarding your light up sensors.

For such things as homeowner's insurance policy, you can find stuff you can do to help you reduced the cost of your protection. Things like a property alarm that is monitored from a convenient location, can help decrease your top quality practically up to 5Per cent. You should have proof of the alarm system to demonstrate your insurance company, which means you have your commitment or costs of transaction to demonstrate them.

To economize when purchasing home insurance, think about adding a security alarm program in. Most main underwriters will provide a discount for any residence which has a watched alarm installed. Often times the discounted you will get will add up to greater than the things you pay for the month to month monitoring expense.

When looking for a homeowners insurance coverage, seek advice from the representative who insures your cars. Lots of agents will give you a reduction in case you have several plan using them. It can be possible to have a lower price of ten percent or higher by guaranteeing more than one factor with the same representative.

Occasionally your neighborhood variations in ways which lessen your monthly premiums. Your charges could be lowered if you are living close to a fire station or use a fireplace hydrant inside of 100 ft of your house. Search for new alterations in your region typically, and let your insurance provider know about them.

Pick guaranteed substitute price coverages on your own property owner's insurance policy to successfully are completely guarded in case there is problems or devastation. When protection associated with the complete mortgage value or examined benefit of your home might seem sufficient, typically rebuilding a house expenses far more on account of improves in building and material costs. Making certain you may have confirmed replacement price makes certain your house is rebuilt need to a tragedy occur.

Prior to buying a home you can even examine to view simply how much the insurance will definitely cost because of it. Different aspects figure out how significantly you may be spending money on homeowner's insurance policy for example exactly what the home is constructed of, the actual size of it and the age of diverse methods throughout the house such as the electric method.

You should be certain your homeowner's insurance covers medical payments and litigation costs, just in case, an individual browsing your own home slips or receives hurt. This will be significant because one never knows when an accident may occur and it is advisable to be sure that you are covered inside a case this way.

It might be worth making use of your savings to pay for small injury repairs. Any kind of declare together with your home insurance organization improves your annual costs. The rise may be more than just what it would amount to to fix the injury on your own, so as a way to safeguard your no-promises discounted, take into account not involving your property insurer when small amounts of damage happen to your home.

You may be inclined to pick an insurance firm who gives the most affordable monthly premiums, but this is simply not necessarily your best option. Safeguard yourself and your family utilizing the recommendations discovered right here. When your home is engaged, it usually is safer to be safe than sorry.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-05-2018 @ 06:42 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.15 วินาที