Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18671 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10010 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2702 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2071 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2070 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2056 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1895 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1744 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1660 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1641 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Proxylte
โดย: itejery
ติดประกาศ: 09-18-2018 @ 11:45 am

Proxylte
Proxy Service Proxylte: the most reliable choice


Socks proxy is universal proxy for different usage. HTTP proxy can be used only for surfing. Socks proxies are appropriate/useful/effective for sending e-mails, online chatting, sending files, playing games, surfing Internet. Socks proxy are supported by following softwares: Internet Explorer, mIRC, Firefox, Skype. Server will regard the IP of socks proxy, so there is no chance your real IP will be traced. This kind of proxies is definitely anonymous, because server will not detect that you use a proxy. To see proxy's speed you have to to open a free software. Sometimes the speed can depend on the geographical location. So check it by yourself using programs like Socks Proxy Checker or any similar product.


Proxylte is the website where you can get proxy to freely modify your IP Address. buy socks proxies that are quick, reliable and private. Advantages of our website are: IP diversity, daily support and absolute privacy. on our website you can order only US proxies with more than 100 various IP's.


Proxylte.com – usa proxy that are reliable. Our suggestion includes useful control panel. It has intuitive user interface/panel and is very easy in usage. You can access your options to see out the additional information. View proxies by geographical place, get access to list of proxy IP's and get a secured control. You can also see HTTP/SOCKS5/HTTPS Protocol.


There are two plans available for our customers: exclusive and shared. There are 250, 500 and 1000 ports available for every option. After you transfer the payment you will get instant control. You can pay for proxies with bitcoins. Payments are made automatically. In case of heavy big/huge/great traffic prices payment will be bigger higher. In order to solve discuss this case please call us. Buy good socks proxy now and
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-18-2018 @ 11:45 am


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที