Google

ข้อมูลทั่วไป สพป.ลย.1
หมวดหมู่
นโยบายการบริหาร
แผนพัฒนาการศึกษา
ข้อมูลทางการศึกษาประจำปี
e-Training

เนื้อหา
แผนที่จังหวัดเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แผนปฏิบัติการ ปี 2553
แผนปฏิบัติการ ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2554
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2555-2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2555
แผนปฏิบัติการ ปี 2556
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2553
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2552
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2554
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2555
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2556
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2557
ข้อมูลทางการศึกษา ปี 2558
e-Training
หมวดหมู่
กลุ่มอำนวยการ (9)
กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา (18)
กลุ่มนโยบายและแผน (14)
กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (12)
กลุ่มบริหารงานบุคคล (150)
หน่วยตรวจสอบภายใน (8)
ประชาสัมพันธ์ - เขตพื้นที่ (114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (384)
ผลงานวิชาการ (14)
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (11)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (15)
ประชาสัมพันธ์ - หน่วยงานอื่น (23)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (2)
บริการ สพป.ลย 1

- ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเลย
- ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเลย
-
ข้อมูลสถานศึกษาตามแผนที่
- เผยแพร่ข่าวสาร
- ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

Top Downloads

1°ƒ โปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลด 18813 ครั้ง

2°ƒ โปรแกรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ e-Office Programing Management
ดาวน์โหลด 10109 ครั้ง

3°ƒ TMPGEnc 2.5
ดาวน์โหลด 2714 ครั้ง

4°ƒ แบบสอบถามความพึงพอใจการบริการ
ดาวน์โหลด 2124 ครั้ง

5°ƒ swishv2.0keygencore
ดาวน์โหลด 2082 ครั้ง

6°ƒ SWiSH
ดาวน์โหลด 2068 ครั้ง

7°ƒ แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Obec-smis
ดาวน์โหลด 1910 ครั้ง

8°ƒ Server shoutcast-1-8-0-windows
ดาวน์โหลด 1754 ครั้ง

9°ƒ ActiveShow Java
ดาวน์โหลด 1672 ครั้ง

10°ƒ SkinnerToo
ดาวน์โหลด 1654 ครั้ง

->> แสดงทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Keep An Open Thoughts Although Relationship Asian Wives!
โดย: eduly
ติดประกาศ: 03-09-2019 @ 10:03 pm

it.musclemass.eu - Correctly utilising your internal links in a website can be a very powerful method to improve your link popularity and in addition Page Rank for the sub-pages inside your website

- There are several ways in which you can increase the Page Rank of one's internal pages, but perhaps the simplest way is actually including a Sitemap in your website

- Sitemaps are actually standard website design practice for a long period but these days you will notice that plenty of websites or web developers are simply just leaving them out

- I will briefly enter into many of the ways in which you are able to utilise sitemaps to enhance the Page Rank of your internal pages and ultimately boost your websites ranking about the search engines

Walk-in floors may be damp-mopped but will never be hosed out. Too much water could possibly get into the seals between the floor panels and damage the insulation. A refrigerator only works plus the air that's allowed to circulate around its contents. Cramming food containers together so there's not an additional inch of space around them doesn't help. Also try to hold containers (especially cardboard ones) from touching the walls with the cabinet. They may freeze and continue with the walls, damaging both product and wall. Use a good rotation system: First in, first out (FIFO) is preferable. Or put colored dots on food packages, a different color for every day of the week, so everyone with your kitchen knows the length of time each item has been in the fridge.

- When I stared working online I tried to go into an industry that I knew nothing about

- Sounds silly doesn't it

- I was swept away using the idea of how much cash was really in circulation available in the market I wanted to interrupt into

- I thought if there

- s much money open it needs to be simple to grab a piece of it

- Guess if I was wrong

A walk-in cooler is what its name implies: a cooler sufficient to walk into. It can be as small as a closet or as large as a good-size room, nonetheless its primary purpose is to provide refrigerated storage for large quantities of food in the central area. Experts suggest that your operation requires a walk-in when its refrigeration needs exceed 80 cubic feet, or if you serve greater than 250 meals each day. Once again, you'll need to figure out how much you have to store, what sizes of containers the storage space must accommodate, and the maximum volume of goods you'll want to dress in hand. The only way to use walk-in space wisely is always to equip it with shelves, organized in sections. Exactly how much size do you need? The easiest formula is usually to calculate 1 to 1.5 cubic feet of walk-in storage for each and every meal you serve daily. Another basic calculation: Take the final number of linear feet of shelving you decide you'll need (A), and divide it by the variety of shelves (B) you are able to invest each section.

For the emergency situations that demand repelling or climbing, the rope rescue crews ought to be furnished with the best from the equipments which could help them with handling the emergency situations this also should be explained while rope rescue seeing the rope rescue professionals. The problem with these techniques is the fact that although the ropes are viewed most valuable items, that may assist the rope rescue professionals or rope rescue technicians in getting access to the victims, however it is also a true undeniable fact that this stuff if employed in an improper manner could increase the hazards with the situation and might cause increasing the already caused damages inside a particular situation.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 03-09-2019 @ 10:03 pm


อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
Create an account
สมัครสมาชิกใหม่


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-1124 โทรสาร.0-4281-1697
Design for Display setting:Screen resolution 1024 by 768 pixels
รองรับการใช้งาน JVM:Java Visual Machine คุณสามารถ Download มาติดตั้งเพิ่มเติมได้ที่ java.sun.com
เชื่อมโยงบริการข่าวสารด้วย RSS / XML ได้โดยใช้ไฟล์ backend.php
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.18 วินาที